--------------------------------------------------------------------
| POWER RESERVE |
Kim báo năng lượng dự trữ
--------------------------------------------------------------------


Mã sản phẩm: IN8100WH
Model: Desperado
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 42mm
Máy: Tự động 35 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 21mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: Kim báo năng lượng (Power Reserve)
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 5.940.000 VNĐ


------------* * * * *------------

Mã sản phẩm: IN1604BK
Model: Chippewa
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: đường kính 46mm, dày 13mm
Máy: Tự động Caliber 721, 34 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 20mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày, kim báo năng lượng (Power Reserve)
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 7.249.000 VNĐ


------------* * * * *------------

Mã sản phẩm: IN6901BK
Model: Stetson
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 42mm
Máy: Tự động Caliber 645, 20 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 21mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày, kim báo năng lượng (Power Reserve)
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 8.250.000 VNĐ


------------* * * * *------------

Mã sản phẩm: IN6901WH
Model: Stetson
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 42mm
Máy: Tự động Caliber 645, 20 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 21mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày, kim báo năng lượng (Power Reserve)
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 8.250.000 VNĐ


------------* * * * *------------

Mã sản phẩm: IN8008GCH
Model: Remington
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 45mm
Máy: Tự động Caliber 220, 22 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 22mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày, kim báo năng lượng (Power Reserve)
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 8.591.000 VNĐ


------------* * * * *------------

Mã sản phẩm: IN4502RCH
Model: Cila
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 42mm, dày 12mm
Máy: Tự động Caliber 458, 29 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 22mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày, thứ, tháng, năm, kim báo năng lượng (Power Reserve)
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 8.712.000 VNĐ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Day - date - month - moon phase |
Thứ - ngày - tháng - trăng sao
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mã sản phẩm: IN1205CH
Model: Union
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: đường kính 44mm, dày 14mm
Máy: Tự động Caliber 435, 35 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 24mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày, thứ, tháng, giờ 24, trăng sao
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 6.600.000 VNĐ


------------* * * * *-----------

Mã sản phẩm: IN1205RCR
Model: Union
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: đường kính 44mm, dày 14mm
Máy: Tự động Caliber 435, 35 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 24mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày, thứ, tháng, giờ 24, trăng sao
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 6.655.000 VNĐ


------------* * * * *-----------

Mã sản phẩm: IN1203CH
Model: Union
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 38mm, dày 14mm
Máy: Tự động Caliber 435, 35 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 20mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày, thứ, tháng, giờ 24, trăng sao
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 6.149.000 VNĐ


------------* * * * *-----------

Mã sản phẩm: IN1203GCR
Model: Union
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 38mm, dày 14mm
Máy: Tự động Caliber 435, 35 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 20mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày, thứ, tháng, giờ 24, trăng sao
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 6.490.000 VNĐ


------------* * * * *-----------

Mã sản phẩm: IN1203RWH
Model: Union
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: đường kính 38mm, dày 14mm
Máy: Tự động Caliber 435, 35 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 20mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày, thứ, tháng, giờ 24, trăng sao
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 6.787.000 VNĐ


------------* * * * *-----------

Mã sản phẩm: IN4504RBK
Model: Grand Canyon II
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: đường kính 42mm, dày 15mm
Máy: Tự động Caliber, chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 20mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày, thứ, tháng, năm, giờ 24, trăng sao
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 7.414.000 VNĐ


------------* * * * *-----------

Mã sản phẩm: IN8200WH
Model: Georgia
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 39mm
Máy: Tự động Caliber 735, 35 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 25mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày, thứ, tháng
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 7.436.000 VNĐ


------------* * * * *-----------

Mã sản phẩm: IN8200BK
Model: Georgia
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 39mm
Máy: Tự động Caliber 735, 35 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 25mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày, thứ, tháng
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 7.436.000 VNĐ


------------* * * * *-----------

Mã sản phẩm: IN1211BK
Model: Corondo
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 42mm
Máy: Tự động Caliber 617, 21 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 24mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 5ATM (Water Resistant 5ATM)
Chức năng: lịch ngày, thứ, tháng, giờ 24, trăng sao
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 7.502.000 VNĐ


------------* * * * *-----------

Mã sản phẩm: IN1211SL
Model: Corondo
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 42mm
Máy: Tự động Caliber 617, 21 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 24mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 5ATM (Water Resistant 5ATM)
Chức năng: lịch ngày, thứ, tháng, giờ 24, trăng sao
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 7.502.000 VNĐ


------------* * * * *-----------

Mã sản phẩm: IN1800CR
Model: Richmond
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 42mm
Máy: Tự động Caliber 735, 35 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 22mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày, thứ, tháng
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 7.799.000 VNĐ


------------* * * * *-----------

Mã sản phẩm: IN1621WH
Model: Mescalero
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 45mm
Máy: Tự động Caliber 525 (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 21mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 5ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày, thứ, giờ 24
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 8.085.000 VNĐ


------------* * * * *-----------

Mã sản phẩm: IN6102BK
Model: Potomac
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 44mm
Máy: Tự động Caliber 520, 20 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 22mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: Thứ, ngày, tháng, năm, giờ 24,
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 8.404.000 VNĐ


------------* * * * *-----------

Mã sản phẩm: IN4701WH
Model: Yuma
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 42mm
Máy: Tự động Caliber 735, 35 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 22mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày, thứ, tháng
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 8.525.000 VNĐ


------------* * * * *-----------

Mã sản phẩm: IN1817BK
Model: Coolidge
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 44mm
Máy: Tự động Caliber 644, 33 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 22mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: Thứ, ngày
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 8.789.000 VNĐ


------------* * * * *-----------

Mã sản phẩm: IN1805WH
Model: Shermans
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 40mm
Máy: Tự động (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 21mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: Ô ngày to (Grand Date), thứ, tháng
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 8.976.000 VNĐ


------------* * * * *-----------

Mã sản phẩm: IN1813CR
Model: Boston
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 42mm
Máy: Tự động Caliber 735, 35 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 22mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày, thứ, tháng
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 9.086.000 VNĐ


------------* * * * *-----------

Mã sản phẩm: IN6907RWH
Model: Cimarron
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 45mm
Máy: Tự động Caliber 733, 35 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 24mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: ô lịch ngày to (Big Date), thứ, tháng
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 9.603.000 VNĐ


------------* * * * *----------

Mã sản phẩm: IN1814RBK
Model: Springfield
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 44mm
Máy: Tự động Caliber 735, 21 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 24mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: ô ngày to, thứ, tháng
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 10.868.000 VNĐ---------------------------------
| Classic |
Đơn giản - cổ điển
---------------------------------


Mã sản phẩm: IN5700BK
Model: Dreamstar
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 43.5mm
Máy: Tự động (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 20mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 5ATM (Water Resistant 5ATM)
Chức năng: trăng sao, giờ 24
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 5.500.000 VNĐ


------------* * * * *------------

Mã sản phẩm: IN5700SL
Model: Dreamstar
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 43.5mm
Máy: Tự động (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 20mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 5ATM (Water Resistant 5ATM)
Chức năng: lịch ngày, thứ, tháng
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 5.500.000 VNĐ


------------* * * * *------------

Mã sản phẩm: IN6802CH
Model: Jefferson
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 39mm
Máy: Tự động Caliber 521, 21 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 22mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 6.600.000 VNĐ


------------* * * * *------------

Mã sản phẩm: IN8005SL
Model: Robert
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 41mm
Máy: Tự động Caliber 521, 21 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 22mm
Mặt kính: Sapphire Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 7.843.000 VNĐ


------------* * * * *------------

Mã sản phẩm: IN8004RCR
Model: Charles
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 41mm
Máy: Tự động Caliber 521, 21 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 22mm
Mặt kính: Kính chống trầy (Sarphie Crystal)
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 8.162.000 VNĐ


------------* * * * *------------

Mã sản phẩm: IN2709RG
Model: Tipi
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 42mm
Máy: Tự động Caliber 521, 20 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 23mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 8.525.000 VNĐ


------------* * * * *------------

Mã sản phẩm: IN2709BK
Model: Tipi
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 42mm
Máy: Tự động Caliber 521, 20 chân kính (Automatic)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 23mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng: lịch ngày
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 8.525.000 VNĐ----------------------------------------------------
| Handwinder |
Đồng hồ lên giây
----------------------------------------------------

Mã sản phẩm: IN7904WHS
Model: Arizona II
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 46mm
Máy: Lên giây Caliber 417, 17 chân kính (Handwinder)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 22mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng:
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 8.899.000 VNĐ


------------* * * * *------------

Mã sản phẩm: IN7904WHG
Model: Arizona II
Kiểu dáng: Nam
Kích thước: Đường kính 46mm
Máy: Lên giây Caliber 417, 17 chân kính (Handwinder)
Chất liệu vỏ: Thép không gỉ hay còn gọi là inox (All Stainless Steel)
Chất liệu dây: Dây da 22mm
Mặt kính: Mineral Crystal
Bảo hành: Máy: 2 năm
Chống nước: 3ATM (Water Resistant 3ATM)
Chức năng:
Xuất xứ: Mỹ
Giá: 9.174.000 VNĐ